11
gru

mażoretki

Każdy z nas wie, czym jest taniec, zdoła go rozpoznać, zatańczyć jak też podać jego charakterystyczne przymiotniki. Taniec widzimy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach i w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy również do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze użytkowany jest w musicalach, które stały się w minionych latach niesłychanie atrakcyjne. W nich pojawiają się czirliderki. Musical to muzyczna sztuka, jaka powiła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku swojego istnienia nie miała obszernej popularności jednakże w miarę upływu czasu zdobyła wielką popularność. Musical to scalenie tańca, śpiewu oraz scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają wyznaczone kwestie. Jednak autorzy musicali rozpoczęli odchodzić od scen mówionych oraz ograniczali się tylko do śpiewu. Dziś w musicalu wykorzystuje się rożnego rodzaju tańce, np. balet, taniec współczesny, hip hop jak też rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę idealną i wiele innych. Spośród wielu słynnych musicali na ekscentryczną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.